Villkor

Välkommen till drift-casino.world. Denna webbplats tillhandahåller information och tjänster som är föremål för följande användarvillkor. Genom att använda webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att följa dessa villkor.

1. Tillgång till webbplatsen

1.1 Åldersbegränsning

Webbplatsen är endast avsedd för personer som är 18 år eller äldre. Genom att använda webbplatsen intygar du att du är minst 18 år gammal.

1.2 Användarinformation

  • Genom att använda webbplatsen godkänner du att tillhandahålla korrekt, uppdaterad och fullständig information om dig själv som begärs i registrerings- eller kontoinställningsprocessen.
  • Du ansvarar för att skydda dina kontoinloggningsuppgifter och för att inte dela dem med tredje part. Du ansvarar för all aktivitet som sker på ditt konto.

2. Innehåll och användning

Allt innehåll på webbplatsen tillhör drift-casino.world eller dess licensgivare och är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte kopiera, distribuera, överföra, publicera, visa, sälja, licensiera eller använda något av innehållet för något annat ändamål utan skriftligt tillstånd från drift-casino.world.

  • Du får använda webbplatsen och dess innehåll endast för personligt och icke-kommersiellt bruk.
  • Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, störa eller på annat sätt negativt påverka webbplatsens funktion eller integritet.
  • Det är inte tillåtet att använda webbplatsen för olagliga ändamål eller för att främja, uppmana eller delta i olagliga aktiviteter.

3. Användarbidrag

Om du väljer att skicka in innehåll, kommentarer, feedback eller andra bidrag till webbplatsen, beviljar du drift-casino.world en icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar rätt att använda, ändra, publicera och distribuera bidraget i vilket medium som helst. Du intygar också att du äger all nödvändig rätt, titel och intresse för bidraget och att det inte kränker några tredje parts rättigheter eller orsakar skada på någon part.

4. Ansvarsbegränsning

  • Webbplatsen tillhandahålls 'i befintligt skick' och 'som tillgänglig' utan några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag.
  • drift-casino.world frånsäger sig allt ansvar för eventuella fel eller missuppfattningar som kan finnas på webbplatsen.
  • drift-casino.world ansvarar inte för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller följdsamma skador som uppstår i samband med användning av webbplatsen.

5. Ändringar i användarvillkor

drift-casino.world förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor efter eget gottfinnande. Eventuella ändringar kommer att publiceras på webbplatsen och träder i kraft omedelbart.

Om du fortsätter att använda webbplatsen efter att ändringar har gjorts, anses du ha accepterat de reviderade användarvillkoren.

För frågor eller ytterligare information om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på e-post .